โรงต้นกำลังไฟฟ้า
(โรงต้นกำลัง)

 This course allows guest users to enter

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของโรงต้นกำลังไฟฟ้าแบบต่างๆ รวมทั้งการส่งจ่ายการควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

This course allows guest users to enter