ติดต่อเรา


วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ๑๕๐ หมู่ ๖ ถ.โพทะเล บางมูลนาก ต. ท่าบัว อ.โพทะเล จ. พิจิตร ๖๖๑๓๐ โทร ๐๕๖-๐๓๙๗๘๗

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   Pingendo logo

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150  หมู่ 6  ถนน บางมูลนาก - โพทะเล  ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร