ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากร วิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำปีงบประมาณ 2565

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร