ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัชุมชนพิจิตร เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร