ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร