การส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อแบบพ่นหมอกควัน
          วันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา อุโมงค์ฆ่าเชื้อ แบบพ่นหมอกควัน เพื่อติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มารับมอบและร่วมทดสอบการใช้งานของอุโมงค์ฆ่าเชื้อ ณ ศาลาว่าการจังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร