โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
          วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีกิจกรรมการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง ให้กับบุคคลที่สนใจณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร