โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
          วันที่ 23 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร