โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
          วันที่ 30 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับชุมชนเป้าหมายบ้านหนองแขม ได้จัดโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยมีงานการท่องเที่ยวชุมชนหนองแขมแห่งความยั่งยืน มีการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเส้นทางการท่องเที่ยว ณ บ้านหนองแขม ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร