พิธีบำพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
          วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต โดยช่วงเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และสวดพระพุทธมนต์ และช่วงเย็นร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ห้องประชุมอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร