การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดการฝึกอบรมบริการวิชาการหลักสูตรการบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น หลักสูตรงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และหลักสูตรงานเชื่อมทิกเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้ผู้ที่สนใจ และเป็นการนำไปสู่การประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร