การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดการฝึกอบรมบริการวิชาการหลักสูตรงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตรงานเชื่อมทิกเหล็กกล้าไร้สนิม และหลักสูตรงานเทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจมีทักษะในการนำไปสู่การประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนวัดพร้าว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร