การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)
          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดการฝึกอบรมบริการวิชาการ หลักสูตรงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และหลักสูตรการผูกผ้า เพื่อเป็นการเสริมทักษะให้แก่ผู้ที่สนใจ และสามารถนำไปพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ ณ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร