กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566
          วันที่ 10 มีนาคม 2566 อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้จัดงานกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตรเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มี 6 สถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2.วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 4.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร โดยภายในงานมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ มากมาย และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร