การจัดแสดงผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร U2T
          วันที่ 10 -11 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม ออกบูธแสดงผลงานของวิทยาลัยและจำหน่ายสินค้าในโครงการ U2T และสินค้าชุมชนอาทิเช่น ก้อนดูดซับกลิ่น ชะลอมจักรสานจากไม้ไผ่ ผ้าทอบ้านห้วยแก้ว ถ่านอัดแท่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ย่านมันทรี จ.นครสวรรค์© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร