ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1
          วันที่ 13 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 ให้แก่ นักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ปวส. ณ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้ากำลัง หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร