พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
          วันที่ 30 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ประสาทอนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2565 โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และนายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพร้อมคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร