จัดอบรม EdPEx สู่การปฏิบัติ
          วันที่ 5 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดอบรมเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และค้นหาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง การอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงินวิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร