ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร