ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทงบลงทุน

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร