อ่านเพิ่มเติมที่นี่

 ข่าวประกาศทั่วไป

 1.       [09-02-2561] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
 2.       [15-01-2561] ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 3.       [09-01-2561] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 4.       [15-12-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง งบทดลอง ประจำเดือน พฤจิกายน 2560
 5.       [09-11-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 6.       [02-11-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 7.       [19-10-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 8.       [19-10-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 9.       [18-10-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู
 10.       [10-10-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 11.       [03-07-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 12.       [20-06-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 13.       [09-05-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 14.               [07-04-2560] ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
 15.               [28-03-2560] คำสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ ๐๙๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 16.               [09-01-2560] ประกาศวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

   ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

 1.        [04-01-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 2.        [04-01-2561] ประกาศเอกสารเผยแผ่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561
 3.        [04-01-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 4.        [18-12-2560] ประกาศเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 5.        [13-11-2560] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 6.        [01-11-2560] ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 7.        [25-10-2560] ประกาศ ครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 8.        [24-10-2560] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ประกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 9.        [20-06-2560] ประกาศ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานศึกษา
 10.        [20-06-2560] ประกาศ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานศึกษา
 11.        [11-01-2560] ประกาศ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12.        [28-12-2559] ประกาศ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13.             [22-12-2559] ประกาศ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)