ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   Pingendo logo

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีหลักสูตรดังนี้
      1) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          2) สาขางานยานยนต์ 
      3) สาขางานโครงสร้าง (ช่างเชื่อม)    4) สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
      5) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์              6) สาขางานการบัญชี 

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีหลักสูตรดังนี้   
      1) สาขางานเทคนิคยานยนต์           
      2) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
      3) สาขางานไฟฟ้ากำลัง     
      4) สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
      5) สาขางานการบัญชี 
      6) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนในระดับอนุปริญญา โดยมีหลักสูตรดังนี้ 
     1)  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
     2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     3) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     4) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
      สาขาวิชาอื่น ๆ ตามความต้องการของชุมชน

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชมพิจิตร

https://www.youtube.com/watch?v=nGv1zKtQa28&t=4s
กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนตุลาคม 2561
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนธันวาคม 2561

 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนมกราคม 2562
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนมีนาคม 2562
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนเมษายน 2562
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 • ข่าวประกาศทั่วไป

  ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง


  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  150  หมู่ 6  ถนน บางมูลนาก - โพทะเล  ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130

  © วิทยาลัยชุมชนพิจิตร