ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเด็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน ThaiD หรือไทยดี

            ดาวโหลดไฟล์ที่นี่


© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร